Компанията

11235 Ltd. предоставя аналитични услуги от офисите си в България и Великобритания.

Предлагаме широка гама софтуерни решения в това число платформи за Аналитичен CRM, Геймификация, Програми за лоялност, Кредитен скоринг, Управление на риска и Управление на заеми. В допълнение предлагаме консултантски услуги в сферата на маркетинг ефективността, удовлетвореността на клиенти, факторния анализ, сегментацията, нормите на печалба, предвиждащите анализи и много други, стъпващи върху високоспециализирани математически и статистически модели и инструменти.

 

С нашата експертиза и познания и прилагайки доказани и иновативни аналитични практики, ние се стремим да помагаме на клиентите и партньорите ни да увеличат клиентите и печалбите си, да добавят стойност към бизнеса, и в дългосрочен план да изградят устойчиво конкурентно предимство в сферата, в която работят.

Ние ускоряваме растежа чрез аналитични решения и нашите име и лого символизират тясната ни връзка с областта на математиката. Научете повече за марката и произхода на името 11235 тук.

Защо 11235

Партньори

Ресурси