Съгласен ли сте с твърдението, че има връзка между удовлетвореността на клиентите и печалбата на компанията?

Продукти

risk-ico

Управление на риска

Софтуерната платформа за управление на риска RiMa предоставя възможност да управлявате ефективно дейностите по определяне на кредитоспособност, разкриване на финансови измами, изграждане на модели за провизиране, оценка и оптимизация на портфолио от вземания.

                                                         Научи повече »

crm-ico

CRM

CuDeLa е модулна платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти с възможности за управление на кампании, програми за лоялност и анализ на данни. Уникалният аналитичен модул включва интегрирани математически модели, предоставящи предвиждащи анализи.

Научи повече »
gamification-ico

Геймификация

Софтуерната платформата за геймификация EnterPlay е в съответствие с последните тенденции в индустрията и съчетава интерактивен дизайн, анализ на данни, елементи от психологията и насърчава дългосрочната ангажираност, мотивация и задържане на клиенти или служители.

Научи повече »