Индустрии

11235 Ltd. предлага доказани решения в областта на анализите, повишаването на ефективността на маркетинговите кампании и продажбите на фирми от различни индустрии, които работят с голям брой клиенти. Ние ще Ви предложим оптималното бизнес решение съобразено със спецификите на Вашия бизнес.

Разберете кои са най-подходящите решения за вашия бизнес!

Банки

Услугите на 11235 Ltd. за анализ на клиентското поведение и развитие на продажбите използват някои от най-големите финансови институции в България.

С опита и знанието си знаем как да помогнем на всяка банка да подобри конкурентната си позиция и максимизира печалбата си чрез:

 • Предвиждане на следващите действия на клиента;
 • Прилагането на целеви маркетингови кампании;
 • Оптимизиране на разходите;
 • Повишаване на финансова ефективност;
 • Подобряване на процеса на вземане на решения;
 • Подобряване удовлетвореността и лоялността на клиентите и служителите чрез Геймификация;
 • Подобряване на политиките за събиране на заемиe;
 • Намаляване вероятността клиент да спре плащания;
 • Намаляване на риска от лоши кредити и измами;
 • Избягване на финансови сътресения;
 • Повишаване ефективността на маркетинговите кампании и др.

Небанкови финансови институции

11235 Ltd. има богат опит в работата с редица компании от бранша като само с използването на предвиждащи модели наши клиенти постигнаха над 500% подобрение на маркетинговите си кампании.

Ние знаем какво да направим, за да подобрим конкурентната ви позиция и да подобрим печалбата ви чрез:

 • Намаляване вероятността клиент да спре плащания;
 • Своевременно разкриване на финансови транзакции с цел измама;
 • Предвиждане на следващи действия на клиента;
 • Подобряване на ангажираността и лоялността на клиенти и служители чрез Геймификация;
 • Оптимизиране на разходите;
 • Повишаване на финансовата ефективност;
 • Подобряване на процеса на вземане на решения;
 • Подобряване на политиките по събиране на заеми;
 • Намаляване на риска от лоши кредити и измами;
 • Намаляване на финансови сътресения;
 • Прилагене на целеви маркетингови кампании;
 • Повишаване ефективността на маркетинговите кампании и др.

Телекоми

Бързо променящата се среда в сектора изисква от операторите да реагират бързо и акуратно на промените, като запазват непрестанен контакт и близка връзка със своите клиенти и следят конкуренцията. Предлаганите от 11235 Ltd. продукти и услуги помагат на компаниите в сектора да повишат ефективността на маркетинговите си кампании, да стабилизират бизнеса, развият клиентската си база, повишат лоялността на своите клиенти и служители и много др.

Знаем как да помогнем на компании от бранша да:

 • Предвидят следващи действия на клиента, като напускане или спиране на плащания;
 • Повишат ефективността на маркетинговите кампании;
 • Оптимизират разходите си;
 • Повишат финансовата си ефективност;
 • Подобрят процеса на вземане на решения;
 • Подобрят удовлетвореността и лоялността на клиентите и служителите си чрез Геймификация;
 • Намалят вероятността клиент да напусне или да спре плащания;
 • Подобрят политиките си за събиране на вземания и др.

Застрахователни компании

Наши клиенти са водещи застрахователни компании. С наша помощ те намаляват разходите си за маркетингови кампании и повишават ефективността им, научават повече за своите клиенти и по този начин могат имат възможност да им предложат максимално удовлетворяващи ги продукти. 

11235 Ltd. помага на застрахователите при:

 • Повишаване на ефективността на маркетинговите кампании;
 • Подобряване на удовлетвореността и лочлността на клиентите и служителите чрез Геймификация;
 • Предвиждане на следващите действия на клиента;
 • Прилагането на целеви маркетингови кампании;
 • Оптимизиране на разходите;
 • Повишаване на финансовата ефективност и др.

Търговци на дребно

Специализираните продукти и услуги, които 11235 Ltd. предлага на на Търговци на дребно, оптимизират процесите и ресурсите в организацията, съкращават разходите и осигуряват високи нива на клиентска удовлетвореност и лоялност. В допълнение, ние помагаме на нашите клиенти да повишат ефективността на маркетинговите си кампании и да увеличават клиентската си база.

11235 Ltd. помага на търговци от различни области да:

 • Подобрят удовлетвореността и лоялността на своите клиенти и служители чрез Геймификация;
 • Прилагат целеви маркетингови кампании;
 • Повишат ефективността на маркетинговите си кампании;
 • Оптимизират разходите си;
 • Повишат финансовата си ефективност;
 • Развиват и поддържат своята клиентска база и др.

Фармацевтични компании

11235 Ltd. помага на аптеки и аптечни вериги при създаването и изграждането на програми за лоялност, анализа на клиентски данни и създаване на целеви маркетингови кампании.

С опита и експертизата, които имаме, знаем как да помогнем на клиентите си да:

 • Подобрят удовлетвореността и лоялността на клиентите си;
 • Прилагат целеви маркетингови кампании;
 • Повишат ефективността на маркетинговите си кампании;
 • Оптимизират разходите си;
 • Повишат финансовата си ефективност;
 • Развият клиентската си база и др.

Ако имате нужда от повече информация

Свържете се с нас
За Вас
Вашето съобщение
*Задължителни полета