Поощряване на ангажираността и лоялността на служители и клиенти, и тяхното дългосрочно задържане чрез Геймификация

Софтуерната платформата за геймификация EnterPlay съчетава интерактивен дизайн, анализ на данни, елементи от поведенческата и когнитивна психология. EnterPlay създава възможности за индивидуални предизвикателства, конкуренция, групово сътрудничество, забавни игри и възможности за разпределяне  на награди, чрез които да се постигне и  насърчи дългосрочната ангажираност, мотивация и задържане на клиенти или служители.


 


 


Модули:

 • Административен модул
 • Интегрирани игрови елементи
 • Награди
 • Потребителски модул
 • Обучения и знание
 • Споделяне на идеи
 • Дуели
 • Споделяне във Facebook
 • Задай въпрос
 • Мисии
 • Забава
 • Комуникации
 • Модул за интеграция
 • Справки и отчети

 

Функционалности:

 • Постижения
 • Значки
 • Класации
 • Усъвършенствани точкови системи
 • Нива
 • Мисии
 • Виртуална икономика
 • Известия в реално време
 • Сътрудничество в социалните мрежи
 • Стена с активности
 • Мощни средства за аналитичност

Ползи:

 • Повишена лоялност и ангажираност на служители и клиенти
 • Подобрени взаимоотношения с клиенти и увеличаване на приходите
 • Намален брой напуснали служители и клиенти
 • Подобрено сътрудничество между екипи и личности в организацията 
 • По-висока производителност на служители, засилен трансфер на знания и увеличена удовлетвореност на работното място
 • Висока мотивация и желание за развитие, съчетани с забавление
 • Стимулиране на иновациите и креативността в организацията
 • Подобрена идентичност на организацията, хомогенни ценности и култура

Ако имате нужда от повече информация

Свържете се с нас
За Вас
Вашето съобщение
*Задължителни полета