Иновативни и гъвкави процеси за оперативно управление на заеми, с включени съвременни техники за намаляване на риска

LoanCheck управлява целия жизнен цикъл на бързото кредитиране, като платформата може да обслужва от няколко хиляди до над десет милиона заема, предоставяйки оперативна ефективност, независимо от броя заявки. LoanCheck подпомага и автоматизира процесите по заявки за бързи кредити, тяхното одобрение и управление, събираемост и отчетност, улеснява управлението на растящи обеми от заеми и свързаните разходи, повишава продуктивността и доходността на организацията.

Модули:

 • Административен модул
 • Управление на клиенти
 • Управление на кредити
 • Операции на гише
 • Биснес правила
 • Справки и отчети
 • Поддръжка на различни продукти
 • Сигурност
 • Управление на процеси
 • Управление на взаимоотношения с клиенти
 • Управление на кампании
 • Управление на агентска мрежа
 • Програми за лоялност
 • Мобилно банкиране
 • Моделиране на кредитен риск
 • Онлайн модул за самообслужване
 • Модул за събирания
 • Управление на документооборот

Функционалности:


 • Платформата е достъпна през лесен за управление интерфейс за десктоп и мобилни устройства
 • Функционалност за аналитичност и сегментация (кредитен скоринг)
 • Уеб-базирани и мобилни Android интерфейси за употреба от агентски мрежи
 • Лесна интеграция с външни системи
 • Надеждна информационна сигурност
 • Поддържа различни канали на комуникация
 • Поддържа различни планове за кредитиране
 • Бърза навигация и функционалност за търсене
 • Справки и отчети

Ползи:

 • Бързо навлизане на пазара за бързи кредити
 • Управление на целия жизнен цикъл на бързото кредитиране през една платформа
 • Автоматизирана, рационализирана, бърза и конфигурируаема
 • Подобрява ефективността на служителите, съкращава време и оптимизира процесите
 • Разработена върху модерна технологична платформа с възможност за мащабируемост, конфигуриране на изключения и оптимизирано управление на ресурсите за памет
 • Работеща в реално време, с включени опции за гъвкаво администриране и управление
 • Мощни средства за отчетност, предоставящи пълна картина на портфолиото от текущи заеми
 • Портал за самообслужване, предоставящ на клиентите онлайн достъп до информация за техните заеми, включително история на транзакциите, плащанията и етап на погасяване на заема

Ако имате нужда от повече информация

Свържете се с нас
За Вас
Вашето съобщение
*Задължителни полета