Чърн прогноза

Проактивните кампании за задържане на клиенти имат над 90% успех, като допълнителните приходи от тях са над очакванията.

Чърн прогнозата е предвиждане на вероятността от загуба на съществуващ клиент. Този модел е базиран на статистически анализ на характеристиките на вече напуснали клиенти и по какво те се различават от останалите с вас (добри) клиенти.

Математическият модел е формула, която на база поведенчески, демографски, продуктови и др. характеристики оценява доколко даден клиент прилича на вече напуснал такъв.

На база на това знание се организират проактивно кампании за задържане на застрашените от изгубване клиенти. 

Explore the analytical CRM Platform CuDeLa that we offer.

Should you need more information

Contact us
За Вас
Вашето съобщение
*Задължителни полета