Услуги

11235 Ltd. предлага консултантски услуги в сферата на маркетинг ефективността, програми за лоялност и дългосрочна ангажираност на клиенти и/или служители, удовлетвореността на клиенти, факторен анализ, сегментация, норми на печалба, предвиждащи анализи и много други, стъпващи върху високоспециализирани математически и статистически модели и инструменти.

Искате да научите повече?

Ако искате да разберете как предлаганите от 11235 Ltd. Услуги могат да помогнат на вашия Бизнес, посетете Секцията с често задавани въпроси!

Научи повече »